Slobodno vrijeme i zabava

Optimalne lokacije

Oglašavajte na najfrekventnijim lokacijama kako bi postigli maksimalnu vidljivost, ili u užem krugu zabavnih sadržaja koje promovirati kako bi potaknuli prolaznike na dolazak.