Donosimo nekoliko savjeta kako lokalnim oglašavanjem privući više kupaca.

1 Distribucija letaka

Neposredna interakcija s promotorom je velika prednost koju možete iskoristiti. Letak može biti vrlo učinkovit okidač nakon viđene reklame za detaljniju provjeru akcije/ponude. Velika je šteta ne iskoristiti distribuciju letka jer se time povećava učinkovitost kampanje. QR kod je također jedna od opcija na letku koji se može skenirati i time odmah korisnika odvesti na detalje o ponudi ili na kupnju.

2 Jasna poruka

Poruka hodajuće reklame mora biti kratka i jasna. Nemojte ulaziti u široke detalje jer prolaznici obično nemaju previše vremena gledati u hodajuću reklamu. Neka vizualni dizajn također bude čist i jasan. Ponekad je dobro izazvati i određene emocije kod prolaznika kako bi pažnju duže zadržali na poruci.

3 Rute za ciljanu populaciju

Birajte one ulice i rute gdje je frekventnost vrlo visoka i koje se nalaze u neposrednoj blizini. Ako se radi o poslovanju isključivo za jednu ciljanu skupinu, iskoristite maksimalno mediji i nemojte ići preširoko. Frekventnost određenih ruta je najbitniji faktor, ali mikrolokacije su također odličan izbor za ciljane skupine (npr. Ispred studentskog doma ako su studenti/mladi target populacija). Uvijek je bolje ići s više lokacija kako bi se čim veći broj prolaznika obuhvatio.

4 Digitalni kanali

Pripremite se na googlanje vaše tvrtke. Nemojte dopustiti da imate sjajnu kampanju putem hodajućih reklama, a putem digitalnih kanala imate slabu ili nikakvu komunikaciju. Hodajuće reklame pojačavaju pretraživanja u visokoj mjeri (PRIMJER: Slatinska banka) i osigurajte svoju prisutnost dobrom komunikacijom na društvenim mrežama i internetskom stranicom. Neka vam i naši dizajneri pomognu u kreiranju rješenja.

Preporučljivo je ići s istom kampanjom i putem digitalnih kanala (npr. Facebook / Google Adwords) jer time se jako povećava vjerojatnost na klik ako su korisnici već vidjeli hodajuće reklame u svome kvartu.

5 Pametno vrijeme

Iskoristite čim pametnije vremensku aktivaciju. U većini slučajeva to su vremena nakon posla ili prijepodne. Pazite i na dan aktivacije, odnosno birajte dane i doba dana kada su prolaznici više opušteni i raspoloženi su prihvatiti nove poruke. Iskoristite maksimalno i “dark mode” hodajuće reklame i time potaknite još veću vidljivost i interakciju.

6 Electric Serija za bolji doživljaj

Koristite Electric Seriju za još bolji doživljaj oglašavanja. Prolaznici će još brže doživjeti hodajuću reklamu i razina interakcije je na većoj razini.